Bana Ulaş
Adres:
Beykoz Yalıköy İstanbul / Türkiye
Email:
info@helloesraozcan.com
© Copyright 2017 Setup34 Digital Agency.

Gizlilik Politikası

helloesraozcan.com, kullanıcıların kendisine www.helloesraozcan.com adlı web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. helloesraozcan.com, kişisel bilgileri, üçüncü kişilere, bilgilerin toplanması ile ilgili aşağıda açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, kullandırmayacaktır.

 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi’nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, helloesraozcan.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır.

 

Web Sitesi vasıtasıyla Web Sitesi’ne üyelik veya kullanıcı olma gibi sıfatların kazanılması için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad, soyad, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) vermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için kullanılır. helloesraozcan.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler helloesraozcan.com dışında hiç bir şekilde 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

 

helloesraozcan.com, Web Sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. helloesraozcan.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. helloesraozcan.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini helloesraozcan.com dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda helloesraozcan.com, işbu gizlilik politikasının dışında bilgi paylaşmak zorunda kalabilir,

 

– Yasa, kanun hükmünde kararname, yönetmelik ve benzeri yasal zorunluluklar,

– helloesraozcan.com’nun kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması ile ilgili iş ve işlemler,

– Yetkili idari ve adli otorite tarafından yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın ile ilgili bilgi talep edilmesi,

– Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

 

helloesraozcan.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

helloesraozcan.com, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi’ni kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını kurabiye (Cookie) vb. teknik yöntemler kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi’ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi’ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya epostasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 

helloesraozcan.com, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi’de yayınlamak suretiyle değiştirebilir. helloesraozcan.com’nun değişiklik yaptığı bu gizlilik politikası hükümleri Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

 

helloesraozcan.com, kullanıcılarına bilgi almak istemeleri durumunda bilgilendirme amaçlı değişik periyotlarda e-bülten gönderimi yapabilir. Kullanıcılar bu e-postaların kendilerine ulaşmasını diledikleri zaman engelleyebilir ve durdurabilirler.

 

GÖRSEL MATERYALLERİN İZİNSİZ VEYA KÖTÜYE KULLANIMI AÇIKÇA YASAK OLUP BAHSEDİLEN DURUMLAR FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN, TÜRK TİCARET KANUNU’NUN VE İZİNSİZ KULLANIMI YASAKLAYAN SAİR MEVZUAT HÜKÜMLERİNİN İHLALİ ANLAMINA GELİR. BÖYLE BİR DURUMUN TESPİTİ HALİNDE ESRA ÖZCAN TARAFINDAN KANUNİ HAKLARIN KORUNMASI ADINA HER TÜRLÜ YASAL YOLA MÜRACAAT EDİLMESİ İLE MADDİ/MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLMESİ VE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI HAKLARI SAKLIDIR.